آرتیم  |  RTeam.ir

طراحی وبسایت، خدمات هاست و دامنه، طراحی و گرافیک

شرایط و ضوابط استفاده


مجموعه آرتیم | RTeam.ir
آخرین بروزرسانی: اردیبهشت ۱۳۹۵

در استفاده از خدماتی که شرکت آرتیم (که از این پس در اینجا "شرکت" نامیده می‌شود) شرایط و ضوابطی که در اینجا ذکر خواهد شد، حکم فرما خواهد بود. از شما از این پس در اینجا با نام "مشتری" یاد خواهد شد و از شرایط و ضوابط استفاده تحت عنوان "سند" یاد خواهد شد. این سند به علاوه فرم‌های سفارش (که در ادامه تعریف خواهد شد) و هر موافقت نامه یا قرارداد خدمات شرکت (که در ادامه تعریف خواهد شد) که بین شرکت و مشتری وجود دارد، بیانگر تفاهم و درک متقابل بین شرکت و مشتری است. مگر مواقعی که به طور کتبی و صریح خلاف آنچه در این سند آمده توافق گردد، این سند بر هر قرارداد دیگری (چه کتبی، چه شفاهی و غیره) ارجح خواهد بود.

شرکت حق به روز رسانی این سند را (که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف "خدمات شرکت" که تعریف آن در ادامه آمده است) در هر زمان و بدون اطلاع مشتری خواهد داشت. چنین تغییر و یا حذفی از زمان انتشار نسخه به روز شده ی سند در وب سایت رسمی شرکت به صورت قانونی شامل حال مشتری خواهد شد و این کاملا به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد.

آخرین نسخه به روز شده از این سند با کلیک روی پیوند "شرایط و ضوابط استفاده" که در انتهای صفحات وب سایت شرکت، قابل مشاهده و دریافت است.

ارسال فرم سفارش از طرف مشتری (که بدون هیچ محدودیتی شامل فرم‌های آنلاین ثبت سفارش، فرم‌های کاغذی ثبت سفارش، قرارداد خدمات شرکت و سفارش‌های تلفنی است) و نیز استفاده از خدمات شرکت از طرف مشتری، به صورت خودکار و فی الفور به معنی پذیرش این سند از طرف مشتری است و پیرو آن شامل حال مشتری خواهد شد. مشتری تضمین می‌کند که این سند را به صورت کامل خوانده است و فرصت لازم برای رایزنی قانونی در مورد آن داشته است و بنابراین به صورت روشن همه شرایط و ضوابط ذکر شده در این سند را فهمیده و با آن موافقت کرده است.

هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس. لفظ "شامل" که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی "مشمول، بدون هیچ محدودیتی" خواهد بود.


خدمات شرکت در مقابل دریافت فی، و تحت شرایط و ضوابط حاکم بر این سند که در ذیل آمده است، به مشتری عرضه می‌شود:

1- تدارک خدمات شرکت

1-1- خدمت شرکت شامل موارد زیر است:

1-1-1- هر گونه عملی از قبیل آماده سازی، نصب، راه‌اندازی، اتصال، نگهداری، قطع، وصل، که در مورد حساب کاربری مشتری، انجام شود.

2-1-1- هر گونه استفاده مشتری، یا هرگونه دسترسی داده شده به مشتری، برای مقاصد محاسباتی، ارتباط مخابراتی، نرم‌افزار، اطلاعات، سخت‌افزار، و تجهیزات فراهم شده بوسیله شرکت یا زیرمجموعه ها و نمایندگان شرکت، را در بر می‌گیرد.

3-1-1- هر گونه عمل یا تدارکی در مورد خدمات که در رابطه با میزبانی وب و ثبت دامنه بوسیله شرکت به مشتری داده می‌شود، بدون توجه به مدت و اینکه هزینه آن پرداخت شده یا خیر.

4-1-1- هر گونه تدارکی که از طرف شرکت برای مشتری در مورد فضا، اتصال اینترنتی و انرژی الکتریکی فراهم می‌شود.

5-1-1- هر گونه دسترسی یا استفاده که در ارتباط با وب سایت فراهم گردد.

6-1-1- هر گونه خدمتی که در این سند از آن یاد شود.

7-1-1- هر گونه خدمتی که بوسیله شرکت برای مشتری فراهم گردد، فارغ از اینکه مشتری از آن استفاده کند یا خیر.

8-1-1- هر خدمات دیگری مرتبط با شرکت که مشتری استفاده می‌کند چه بوسیله شرکت به مشتری پیشنهاد گردد، و چه از طرف شرکت برای مشتری فراهم شده باشد.

2-1 اصلاح قیمت ها و فی خدمات. شرکت ممکن است فی هر گونه خدمات شرکت را بدون اطلاع قبلی مشتری، اصلاح نماید.

3-1- مدیریت و نسخه پشتیبان اطلاعات. به جز مواردی که شرکت صریحاً به صورت کتبی متعهد گردد، مشتری منفرداً و کاملا مسئول مدیریت و تهیه نسخه پشتیبان از همه اطلاعات خود و نیز به روزرسانی، ارتقاء و نصب وصله‌های نرم‌افزاری، برای نرم‌افزارهای مرتبط با خدمات شرکت و مورد استفاده خود است.

4-1- دوره زمانی عملیات نگهداری. شرکت ممکن است دوره‌های زمانی عملیات نگهداری، حداقل به صورت هفتگی داشته باشد که مشتری آن را می‌پذیرد و با آن موافق است. مشتری درک می‌کند و موافق است که در هنگام عملیات نگهداری، برخی یا همه خدمات مشتری، ممکن است موجود نباشند. مشتری همچنین درک می‌کند و موافق است که شرکت حق دارد، عملیات نگهداری اضطراری در هر زمان که صلاح بداند، انجام دهد و در هنگام آن برخی یا همه خدمات مشتری ممکن است موجود نباشند.

5-1- اعطای مجوز تنها برای استفاده. مشتری می‌پذیرد که مشتری هیچ گونه ادعای تملکی در مورد هرگونه تجهیزات اعطایی به مشتری بوسیله شرکت ندارد و مشتری موافق است که هرگونه تدارک تجهیزات تنها به مشتری مجوز استفاده از آن تجهیزات را می‌دهد. پرداختهای مشتری برای تجهیزات هیچ گونه حق مالیکتی درمورد آن تجهیزات ایجاد نخواهد کرد.

6-1- ثبت دامنه. خدمات ثبت دامنه شرکت شامل اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات مربوطه (Registrar) است، که برای دامنه ir مرکزپژوهشگاه دانشهای بنیادِین ایران وبا سایت nic.ir فعال است. هیچ گونه تضمینی وجود نخواهد داشت و شرکت اعطای هرگونه تضمینی در این زمینه را رد میکند که درخواست خاصی برای ثبت دامنه از طرف ثبات مربوطه (Registrar)، پذیرفته شود، تصویب شود و ثبت گردد. مشتری درک می‌کند و موافق است که هر نام دامنه تنها یک بار ثبت می‌گردد. بنابراین مسئولیت فراهم ساختن اطلاعات دقیق کاملا بر عهده مشتری است. مشتری درک می‌کند که فی پرداختی ثبت دامنه سایر کشورها (به غیر از ایران) حتی اگر ثبت دامنه آنها رد شود، غیر قابل بازگشت است(چرا که فی تنها برای اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات آن کشور دریافت می‌گردد). مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد که هر ثبات خاصی ممکن است هزینه‌های جانبی دیگری داشته باشد که مشتری آن را پرداخت خواهد کرد.

7-1- خدمات و محصولات اشخاص ثالث(حقیقی یا حقوقی). مشتری می‌پذیرد و موافق است که هر گونه توصیه انجام شده بوسیله کارمندان شرکت برای استفاده از خدمات و محصولات اشخاص ثالث، تنها توصیه آن کارمندان است و ربطی به شرکت ندارد. شرکت تضمینی در مورد جامعیت و یا کیفیت خدمات و محصولات آن اشخاص ثالث نمی دهد.

8-1- حق شرکت برای جلوگیری و قطع. اگر مشتری مفاد این سند را نقض نماید، بدون توجه به اینکه قبول مفاد این سند ممکن است قرارداد یا موافقتنامه دیگری را نقض کند، شرکت ممکن است بنا به صلاحدید خود منفرداً، از دادن خدمات به او (چه بالقوه، جدید یا موجود) امتناع کند و یا خدمات او را با یا بدون اطلاع قبلی قطع نماید.

9-1- سرویس های هاست و دامنه بر حسب زمان ارائه می گردد که در زمان خرید توسط مشتری زمان مورد نظر انتخاب می گردد و هزینه بر اساس آن زمان محاسبه می گردد، توجه کنید که پس از سررسید آن زمان، در صورت عدم تمدید آن سرویس (زمان و هزینه تمدید خدمات ، در زمان تمدید اطلاع رسانی می گردد) آن سرویس جمع آوری می گردد و مشتری هیچ گونه حقی در قبال آن سرویس نخواهد داشت. این موضوع در برخی دیگر از سفارشات سایت که به زمان بستگی دارند نیز صادق است.


2- استفاده از خدمات شرکت

2-1- حساب کاربری مشتری. تنها مشتری می‌تواند از حساب کاربری مشتری استفاده کند که این حساب همه اطلاعات مالی مربوط به خدمات مشتری و نیز فضای خاص در وب سرور که شرکت درجهت اعطای خدمات به مشتری برای او تخصیص داده است، در بر می‌گیرد. مشتری حق انتقال، فروش، اجاره، تخصیص بخش یا همه این حساب کاربری را به هر نحوی، به شخص(حقیقی یا حقوقی) دیگر ندارد، مگر آنکه از شرکت رضایت نامه کتبی در مورد آن دریافت کند.

2-2- گذرواژه (Password)مشتری. مشتری موافق است که گذرواژه امنی برای حساب کاربری خود داشته باشد. مشتری منفرداً مسئول تغییر و نگهداری گذرواژه مشتری است تا امنیت دسترسی به حساب کاربری مشتری تامین گردد. مشتری منفرداً مسئول فاش نشدن گذرواژه خود است و شرکت درباره آن مسئولیتی ندارد. اگر مشتری گذرواژه خود را فراموش کند یا گم کند یا نیاز به گذرواژه جدیدی پیدا کند، مشتری موافق است که همه معیارها و فرایندهای حفاظتی شرکت را برای احراز هویت طی نماید. مشتری درک می‌کند و موافق است که اگر نتواند هویت خود را ثابت کند و یا رضایت امنیتی شرکت را (بنا به صلاحدید شرکت منفرداً) در مورد احراز هویت خود تامین نماید، شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا از بخشی یا همه درخواستهای مشتری مرتبط با خدمات شرکت و حساب کاربری او جلوگیری کند.

3-2- مالکیت حساب کاربری مشتری و وب سایت مشتری. مشتری می‌پذیرد، تضمین می‌کند و موافق است که مالک حساب کاربری مشتری تنها شخصی (حقیقی یا حقوقی) است که نام او در برنامه نویسی شرکت به عنوان مالک حساب کاربری مشتری(مالک حساب) آمده است. تنها مالک حساب ممکن است تغییر(شامل تغییر مالک) در حساب کاربری مشتری با اطلاع کتبی شرکت ایجاد کند. مشتری همچنین می‌پذیرد و موافق است که صاحب قانونی وب سایت میزبانی شده تحت حساب کاربری مشتری تنها مالک حساب خواهد بود مگر در مواردی که مشتریِ مشتری صاحب وب سایت باشد.در مواردی که در مالکیت حساب کاربری مشتری و یا وب سایت شبهه ای وارد شود، مشتری می‌پذیرد در کلیه موازین و معیارها و فرایندهای امنیتی شرکت(شامل روالهای احراز هویت شرکت)، همکاری کند و به آن پایبند باشد.

4-2- استفاده قانونی و اخلاقی مشتری. مشتری موافق است که در استفاده از خدمات شرکت، قوانین مربوطه ( نه محدود ولی شامل قوانین کشوری) را رعایت نماید واز این خدمات جهت مصارف غیراخلاقی، افتراآمیز و خلاف خط‌مشی شرکت، استفاده نکند.

5-2- تضمین ها و مسئولیت‌های مشتری. مشتری می‌پذیرد و موافق است که شرکت تنها مرجع تشخیص آنست که مشتری مفاد این سند را نقض کرده یا خیر. مشتری منفرداً مسئول هر مساله قانونی است که در رابطه با استفاده مشتری از خدمات شرکت به وجود می‌آید. مشتری تضمین می‌کند و متعهد می‌شود که حقوق لازم برای استفاده یا اجازه برای استفاده هر چیزی که بر بستر خدمات شرکت استفاده می‌کند را، دارا است و این استفاده، توزیع، عرضه، انتقال و یا نمایش هرگونه اطلاعات برای عموم شامل موارد زیر نیست و نخواهد بود:

1-5-2- مخدوش کردن بالفعل و بالقوه هر گونه حقی از اشخاص ثالث(حقیقی یا حقوقی) شامل، حق مولف، حق اختراع، علائم تجاری، اسرار تجاری یا هر حق مالکیت دیگری.

2-5-2- انجام بالفعل و بالقوه تخلف شامل تبلیغات دروغ، رقابت ناسالم، افترا، تعرض به حریم خصوصی اشخاص(حقیقی یا حقوقی).

3-5-2 ایجاد بالفعل و بالقوه هرگونه نزاع یا دعوی حقوقی.

4-5-2- حاوی بالقوه یا بالفعل هر چیز غیرقانونی، مضر، فریب آمیز، افتراآمیز، بدگویانه، تهدیدکننده، توهین آمیز، آزاردهنده، مبتذل و وقیح.

5-5-2- حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز نژادپرستانه، اهانت آمیز به اقوام و فرهنگها و ادیان.

6-5-2- حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز دیگری که باعث تخلف جنائی شود و مسئولیتهای مدنی برانگیزد یا قوانین اجرایی را مخدوش کند.به علاوه مشتری تضمین می‌کند که مشتری عضو هیچ سازمان تروریستی نیست و در هیچ فعالیت تروریستی شرکت نداشته است. مشتری موافق است که شرکت و هر شخص ثالث مرتبط با شرکت (شامل نمایندگان فروش)، کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعه ها و شرکتهای تابعه شرکت از هرگونه ادعای دِین یا دعوی حقوقی به هر نحو، که ناشی از نقض مفاد این سند ازطرف مشتری است یا ادعای هر شخص ثالث دیگری، مصون است.

6-2- تلاش مشتری برای جلوگیری از خرابی. مشتری باید به طور فعال در جهت جلوگیری از هر گونه صدمه به سیستم‌های شرکت شامل صدمات ویروسی، تلاش کند. شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا بنا به صلاحدید خود منفرداً برنامه‌های ضد ویروس اجرا کند تا میزان صدمات بالفعل و بالقوه را کاهش دهد.

7-2- رفتارهای ممنوعه دیگر. مشتری اجازه ندارد و نباید برای مهندسی معکوس(reverse engineering)، کامپایل معکوس، از هم باز کردن سیستمها، یا هر گونه تلاشی برای بدست آوردن کد برنامه ها از سخت‌افزار، نرم‌افزار یا هر چیز دیگری که برای مشتری بوسیله شرکت فراهم می‌شود، عملی انجام دهد.

8-2- ارتقاء اجباری. اگر شرکت به صلاحدید خود منفرداً، تشخیص دهد که مشتری یا حساب کاربری او، کارایی سرورها یا یکپارچگی شبکه شرکت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است یا حساب کاربری مشتری بسیار بیشتر از پهنای باند یا فضای دیسک تخصیص داده شده به مشتری، مصرف می‌کند، ممکن است شرکت از مشتری بخواهد و مشتری باید به این خواسته رضایت دهد تا حساب کاربری مشتری به میزان کافی بنا به صلاحدید شرکت منفرداً، ارتقاء یابد.

9-2- خط‌مشی ها و مجوزهای سایرین. استفاده مشتری از شبکه و منابع محاسباتی یا خدمات سایرین با توجه به مجوزها و شرایط و ضوابط استفاده خود آنها صورت می‌گیرد. در شرایطی که تداخلی بین خط‌مشی ها و شرایط سایرین با این سند ایجاد گردد، مشتری موافق است که مفاد این سند ارجح است.

10-2- ثبت دامنه. مشتری موافق است که با ارسال فرم ثبت سفارش برای ثبت دامنه، مشتری تضمین می‌کند که اطلاعات ارسالی صحیح، دقیق و کامل است و هر گونه تغییری محتمل در آینده در این اطلاعات بوسیله ثبات مربوطه، ممکن است فرایند زمانبری باشد. مشتری همچنین می‌پذیرد و موافق است که صرف ارسال فرم ثبت سفارش برای ثبت دامنه، از ایراد در ثبت یا استفاده بعدی مصون نخواهد داشت.

11-2- خط‌مشی‌های ثبتی سایر ثباتها. ثبت نام دامنه مشتری در یک ثبات، با توجه به شرایط وضوابط ثبت نام دامنه از طرف ثبات مربوطه انجام خواهد شد. در مواردی که شرایط و ضوابط آن ثبات با مفاد این سند تداخل داشته باشد، مشتری موافق است که مفاد این سند ارجح است.

12-2- اگر در هنگام ثبت سفارش، وضعیت دامنه آزاد نمایش داده شود، لزوما این مساله به معنی آزاد بودن دامنه برای ثبت نیست و از سوی دیگر ثبت دامنه در سیستم سفارش و پرداخت آن تضمینی بر ثبت کامل دامنه برای کاربر نمی‌باشد. ممکن است دامنه از سوی ثبات مربوطه(Registry) آزاد نباشد، یا اختلالی در پاسخ درخواست Whois دامنه رخداده باشد یا در بازه زمانی بین ثبت سفارش، پرداخت سفارش و انجام سفارش، دامنه توسط شخص دیگری ثبت شده باشد. در این موارد اختلال و یا عدم ثبت دامنه به کاربر اطلاع داده می‌شود و مشتری می‌پذیرد و موافق است که در این موارد شرکت در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است و در صورتی که دامنه مورد ثبت، دامنه غیر ایرانی (دامنه غیر از ir) باشد، استرداد هزینه به تصمیم شرکت و مراحل انجام شده بستگی دارد و در صورتی که شرکت هزینه ای بابت ارائه درخواست شما به ثبات پرداخت کرده باشد، هیچ هزینه ای به شما برگشت داده نخواهد شد و مشتری هیچ گونه حق اعتراضی در این رابطه نخواهد داشد.


3- سوء استفاده و نقض عهد مشتری.

1-3- تعریف سوء استفاده مشتری. هرگونه سوء استفاده مشتری به عنوان نقض این سند تلقی خواهد شد. تعیین اینکه چه چیز سوء استفاده مشتری است در صلاحیت شرکت منفرداً است.

سوء استفاده مشتری شامل استفاده از خدمات شرکت در فعالیتهای جنائی(شامل تصاویر خلاف عفت از کودکان و کلاه برداری)، مخدوش کردن حقوق معنوی اشخاص(حقیقی یا حقوقی)، نمایش چیزهای مبتذل، اهانت آمیز، افتراآمیز، تهدیدآمیز، بهره گیری از خدمات شرکت برای اختلال در استفاده طبیعی سایر مشتریان، تولید انبوه فرایندها(spawning processes)، مصرف بی رویه حافظه اصلی، پردازنده و پهنای باند، ارسال هرزنامه(Spam) یا انبوه نامه‌های الکترونیکی(چه باعث ایجاد اختلال در خدمات گیری سایر مشتریان بشود یا نشود)، دسترسی یا استفاده بدون مجوز به اطلاعات، سیستمها یا شبکه(شامل هرگونه تلاشی برای درآوردن، پیمودن و آزمون نقاط ضعف سیستم یا شبکه یا انجام رخنه امنیتی، بدون مجوز از طرف صاحب سیستم یا شبکه) و ایجاد ارتباط بین خدمات شرکت به هر کاربری(شامل بمباران پست الکترونیک(Mail bombing) و Flooding ، تلاش عمدی برای بارگذاری زیاد به سیستم، و حملات Broadcast). بدون ایجاد محدودیت در آنچه پیش از این ذکر شد، شرکت مشخصا ذخیره و نگهداری هر گونه نرم‌افزار دزدی، استفاده از هرگونه نرم‌افزار IRC bot و پروکسی(شامل "bnc" و "eggdrop")، ذخیره یا استفاده از هرگونه نرم‌افزار مورد استفاده برای Hack و Crack، ذخیره و یا فروش فهرست‌های پست الکترونیک انبوه مورد استفاده در ارسال هرزنامه ها یا ارسال انبوه نامه الکترونیکی، جعل هر گونه TCP/IP Packet header یا هر بخشی یا header یک نامه الکترونیکی، را ممنوع اعلام می‌کند. مشتری درک میکند و می‌پذیرد و موافق است که سوء استفاده مشتری، باعث خواهد شد تا شرکت فی الفور نسبت به قطع کلیه خدمات مشتری اقدام کند.

2-3- ارسال هرزنامه(Spam). مشتری می‌فهمد و می‌پذیرد که شرکت هرگز ارسال انبوه نامه‌های الکترونیکی یا پیام‌های تبلیغاتی در شبکه اینترنت را تحمل نخواهد کرد، که این شامل نگهداری از یک SMTP باز یا دخیل شدن در ارسال هرزنامه با استفاده از خدمات یک شرکت فراهم کننده خدمات اینترنت(ISP) دیگر یا میزبان وب دیگر، یا وجود پیوند از داخل محتویات یک هرزنامه به وب سایتی که در سرورهای شرکت میزبانی می‌شود، و یا فروش یا توزیع هر گونه نرم‌افزاری از طریق وب سایت که کار ارسال هرزنامه را تسهیل کند، نیز می‌شود. ارسال هرزنامه اکیداً ممنوع است و فی الفور باعث نقض این سند خواهد شد و متعاقب آن شرکت کلیه خدمات مشتری را قطع خواهد کرد.

3-3- معیارهای انضباطی. در صورت سوء استفاده مشتری، شرکت ممکن است به صلاحدید خود منفرداً، معیارهای انضباطی خاصی، نظیر دادن هشدار، به تعلیق درآوردن و یا قطع کردن حساب کاربری مشتری و کلیه خدمات شرکت به مشتری را به اجرا درآورد. اگر مشتری به تعلیق درآید و شرکت بخواهد که تعلیق مشتری را خاتمه دهد، شرکت ممکن است بنا به صلاحدید خود منفرداً هزینه ای برای اتصال مجدد مشتری قبل از برقراری خدمات شرکت برای مشتری طلب کند. مشتری می‌پذیرد و موافق است که اگر حساب کاربری مشتری معلق گردد، شرکت ممکن است مراجعین به وب سایت مشتری را به صفحه پشتیبانی فنی وب سایت هدایت کند. همچنین مشتری موافق است که شرکت(شامل کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعه ها، شرکتهای تابعه، فروشندگان) برای به تعلیق درآوردن حساب کاربری مشتری، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.

4-3- نظارت. شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد و مشتری نیز بر آن رضایت دارد که شرکت بر خدمات عرضه شده خود، و محتویات وب سایت مشتری برای اطمینان از عدم نقض مفاد این سند، نظارت کند. هرچند مشتری درک می‌کند که شرکت نظارت برارتباطات، فعالیتها و محتویات وب سایت مشتری را به عنوان رویه عمومی انجام نمی دهد و شرکت داشتن هرگونه رویه عمومی برای چنین کاری را، از خود صریحاً سلب می‌نماید.

5-3- تشخیص نادرست. مشتری می‌پذیرد که فعالیت مشتری ممکن است به اشتباه به عنوان سوء استفاده مشتری تلقی گردد. یک مشتری که معتقد است در مورد او تشخیص نادرست انجام شده است، می‌تواند از مدیر واحد پشتیبانی درخواست تجدید نظر کند. تعیین اینکه آیا فعالیت مشتری، سوء استفاده بوده یا خیر تنها در صلاحیت شرکت منفرداً می‌باشد. همچنین مشتری موافق است که شرکت(شامل کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعه ها، شرکتهای تابعه، فروشندگان) در رابطه با تشخیص نادرست در مورد اینکه فعالیت مشتری سوء استفاده بوده یا نبوده، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.

6-3- نقض مفاد سند. مشتری موافق است که هرگونه فعالیتی از طرف مشتری، سایر مشتریان شرکت و هرکس دیگری که از خدمات شرکت استفاده می‌کند و یا به نحوی مرتبط با شرکت است، که مفاد این سند را مخدوش می‌کند را به شرکت گزارش دهد. اگر مشتری در مورد اینکه فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می‌کند یا خیر، مردد است، باید در این مورد شرکت را مطلع سازد تا شرکت آن را تعیین کند. تعیین اینکه آیا فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می‌کند یا خیر، تنها در صلاحیت شرکت منفرداً می‌باشد.

7-3- مسئولیتهای مدنی یا جنایی برای نقض. مشتری می‌پذیرد و موافق است که هرگونه نقض مفاد این سند ممکن است پیگرد قانونی یا جنایی بعدی داشته باشد.


4- قطع

1-4- علت قطع. مشتری می‌فهمد، می‌پذیرد و موافق است که اگر شرکت متوجه شود، که مشتری به هر نحوی، مفاد این سند را نقض کرده است، شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که فی الفور بدون اطلاع قبلی، خدمات مشتری را قطع کند.در این صورت، شرکت هیچگونه دِینی نخواهد داشت و مشتری نیز اقرار می‌کند که هیچگونه ادعایی در برابر شرکت برای قطع خدمات، متعاقب نقض مفاد این سند از طرف مشتری، نداشته باشد.

4-2- ورشکستگی. در صورت ورشکستگی مشتری، شرکت ممکن است ، خدمات خود به مشتری را با یا بدون اطلاع قبلی قطع کند و مشتری موافق است شرکت در چنین شرایطی از هرگونه ادعایی مصون خواهد بود.


5- غرامت

همچنین مشتری موافق است که شرکت و هر شخص ثالث وابسته به آن(شامل نمایندگان فروش)، کارمندان و نمایندگان و مدیران و زیرمجموعه ها شرکت، شرکتهای تابعه و فروشندگان شرکت، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان، دعوی حقوقی، پرداخت غرامت، پیگرد قانونی از طرف مشتری در رابطه با استفاده از خدمات شرکت مصون هستند.


6- محدودیت دِین

برای حداکثر میزان پیش بینی شده در قانون، در هیچ رخدادی و تحت هیچ شرایطی شرکت (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعه ها و شرکتهای تابعه) و هر شخص(حقیقی یا حقوقی) دیگری که در ایجاد، تولید یا توزیع خدمات شرکت دخیل است، دِینی در قبال از دست دادن نام دامنه یا هرگونه زیان فردی یا تجاری، کاهش سود، افزایش هزینه، افزایش هزینه محصولات یا خدمات جایگزین، یا هرگونه صدمه یا زیان به هر نحوی که باشد، یا صدمه جانبی به هر صورتی – حتی اگر آن صدمه محتمل از توصیه شرکت باشد- (الف) منتج از استفاده یا عدم استفاده از خدمات شرکت یا (ب) در ارتباط با مهاجرت یا جابجایی شرکت یا تجهیزات متعلق به مشتری و یا شرکت، نخواهد داشت. کل دِین شرکت در قبال مشتری یا هر شخص ثالث دیگری، اگر وجود داشته باشد، برای هر گونه صدمه مرتبط با خدمات شرکت، شامل هرگونه قصور یا فراموشی شرکت یا نمایندگان شرکت، محدود به فی نصب و راه‌اندازی یا فی ماهانه پرداختی مشتری به شرکت (هرکدام که بیشتر باشد) خواهد بود و بیشتر از آن نخواهد بود.


7- سلب مسئولیت و قوانین تکمیلی آرتیم

1-7- عدم تضمین. به غیر از مواردی که صریحاً در این سند قید شده اند، هیچ رای و نظری چه کتبی، چه شفاهی و چه به هر صورت دیگری، که بوسیله شرکت، کارمندان و مأموران شرکت، داده شود، هیچگونه تضمینی بوجود نخواهد آورد و اعتماد مشتری به چنین اطلاعاتی یا رای و نظری، تنها با تشخیص خود مشتری منفرداً انجام می‌شود و شرکت به هیچ وجه دِینی به کسی در قبال چنین اعتمادی نخواهد داشت.

2-7- نسخه پشتیبان اطلاعات و تامین بیمه. مشتری می‌پذیرد و موافق است تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مشتری و نگهداری و تامین بیمه لازم برای تجهیزات مشتری، تنها در حیطه مسئولیت مشتری است و شرکت در قبال آن هیچگونه مسئولیتی ندارد.

3-7- تغییر، اصلاح، جابجایی و نبود نسخه پشتیبان از اطلاعات. مشتری موافق است که شرکت ممکن است نرم‌افزارها، برنامه‌های کاربردی، داده ها، سخت‌افزارها و تجهیزات مرتبط با خدمات مشتری را به هر نحوی، بدون هیچگونه محدودیت، متوقف کند، ارتقاء دهد، جایگزین کند، اصلاح نماید، تغییر دهد و یا به طور فیزیکی جابه جا کند. مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد و موافق است که تغییرات ذکرشده در خدمات شرکت، ممکن است، محتویات و برنامه‌های کاربردی شخصی شده مشتری را تحت تاثیر قراردهد.شرکت هیچگونه تضمینی از هر نوع، درمورد کارایی، شرایط و موجودیت محتویات و برنامه‌های شخصی شده مشتری، نمی دهد. مشتری هم چنین می‌پذیرد و موافق است که تنها خود مشتری مسئول محتویات و برنامه‌های شخصی شده خود در مدیریت و تهیه نسخه‌های پشتیبان از هر یا همه اطلاعات مشتری و تامین بیمه لازم برای تجهیزات مشتری است و شرکت دراین زمینه هیچگونه مسئولیت یا دِینی ندارد.

4-7- اطلاعات سیستم. شرکت هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، اعتبار داده ها و یا اطلاعات موجود نمی دهد. استفاده از اطلاعات بدست آمده از طریق شرکت تنها با مسئولیت مشتری منفرداً انجام می‌شود.

5-7- اطلاعات شبکه‌های متصل. مشتری می‌پذیرد که داده ها و اطلاعات موجود در شبکه‌های متصل ممکن است دقیق نباشد و اینکه شرکت توانایی یا اختیاری در مورد داده و اطلاعات آن ندارد. شرکت هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد دقت، کیفیت یا اعتبار داده و اطلاعاتی که در شبکه‌های متصل موجود است یا در آن رد و بدل می‌شود، نمی دهد. استفاده از داده و اطلاعات بدست آمده، از یا از طریق خدمات شرکت تنها با مسئولیت مشتری منفرداً انجام می‌شود.

6-7- مجوزهای اشخاص ثالث. مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد که شرکت تلاش معقولی برای فراهم کردن فنآوری، توسعه و ابداعات(که مجموعا "فنآوری" به آن گفته می شود)ط می‌کند که بخشی از آن تحت مجوز و نشان تجاری اشخاص(حقیقی یا حقوقی) ثالثی است. هرچند که شرکت هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، قابلیت اطمینان و اعتبار یا ادامه موجودیت هر یا همه جنبه‌های آن فنآوریها، نمی دهد. علاوه براین شرکت مشخصا در مورد هر گونه تضمین درباره قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) آن فنآوریها، از خود سلب مسئولیت می‌کند. علاوه براین مشتری، شرکت (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعه ها و شرکتهای تابعه) را از هرگونه ادعای دِینی به هر نحو در مورد لغو هر مجوز اعطایی اشخاص ثالث که منجر به آسیب بالفعل یا بالقوه، صدمه، هزینه به مشتری یا کسب وکار مشتری یا زیرمجموعه‌های مشتری، یا مشتریان مشتری و هرکس یا چیزی که به مشتری مربوط شود، مصون می‌دارد. استفاده از فن آوری هایی که از طریق شرکت یا اشخاص ثالث ذکر شده، بدست می‌آیند، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تنها با مسئولیت مشتری منفرداً انجام می‌شود.

7-7- محصولات شرکتهای دیگر. در مورد محصولات و خدمات شرکتهای دیگر، هر اشاره ای که انجام گیرد، یا گفته ای که بیان شود، بوسیله شرکت یا اشخاص ثالث مرتبط با شرکت(شامل نمایندگان فروش) یا کارمندان شرکت، مدیران، وکلا، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، شرکت‌های زیرمجموعه، تنها به قصد اطلاع‌رسانی است و به معنی صحه گذاشتن و توصیه شرکت یا نهادهای ذکر شده در این ماده نیست. شرکت هر گونه مسئولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی از طرف فروشندگان محصولات شرکتهای دیگر از خود سلب می‌کند و نیز

1-7-7 با خرید هر نوع اسکریپت یا سایت اختصاصی، شما فقط به خروجی کد ها دسترسی خواهید داشت و امکان دسترسی مستقیم به سورس های سایت و اسکریپت و دسترسی مستقیم به سرور و هاست مرتبط با سایت یا اسکریپت وجود نخواهد داشت. تنها در صورتی که به صورت مکتوب در فاکتور خرید شما اجازه دسترسی به سورس داده شده باشد، شما می توانید سورس را دریافت کرده و به سورس دسترسی داشته باشید و بنا به رعایت حق و حقوق برنامه نویسان بر اساس زمانی که برای طراحی و برنامه نویسی اسکریپت و سیستم گذاشته اند و رعایت حق و حقوق مجموعه آرتیم، دسترسی مستقیم به سورس سیستم با شرط نداشتن اجازه فروش و عدم انتشار سورس، می باشد. در صورتی که شما نیاز به سورس یک اسکریپت یا سایت اختصاصی داشته باشید، مجموعه آرتیم هزینه ای بابت سورس از شما دریافت خواهد کرد که این هزینه حداکثر تا شش برابر هزینه ای که جهت استفاده از سورس از شما دریافت شده است می تواند باشد.

2-7-7 تمامی سورس ها و اسکریپت ها و سایت هایی که تحت نام اختصاصی برای مشتری برنامه نویسی و طراحی می گردد بر روی سرور و هاست های مجموعه آرتیم قرار می گیرد و امکان تحویل سورس و قرار دادن سروس بر روی هاست و سرور دیگر شرکت ها وجود ندارد. و مجموعه آرتیم این حق را به خود می دهد که در هر زمان که لازم باشد در سایت و پنل و امکانات و ابزار های ارائه شده به شما بتواند تغییرات لازمه را اعمال کند یا سیستم را بروزرسانی و آپدیت نماید.

3-7-7 در صورتی که در مراحل برنامه نویسی و طراحی اسکریپت و سورس های اختصاصی، مشتری درخواست لغو سفارش خود را داشته باشد، باید درخواست خود را به صورت مکتوب به مجموعه تحویل دهد و نیز در صورتی که تمام هزینه سفارش دریافت نشده باشد، مبلغی به مشتری برگشت داده نخواهد شد و در صورتی که تمام هزینه به طور کامل پرداخت شده باشد، بنا به تصمیم مجموعه آرتیم، از پنج درصد تا نهایتاً چهل درصد از وجه به مشتری عودت داده خواهد شد و در صورتی که کار تمام شده باشد و به مشتری تحویل داده شده باشد تحت هیچ شرایطی مبلغی بازگشت داده نخواهد شد و مشتری حق هیچ گونه اعتراض یا شکایتی در این باره نخواهد داشت.

4-7-7 در سایت های اختصاصی به غیر از اسکریپت هایی که به صورت فروش عمده منتشر می گردد و منظور از سایت اختصاصی در تمام بند های این قرارداد، سایت هایی است که صرفاً بر اساس سفارش مشتری کد نویسی می گردد و جنبه فروش عمومی یا پکیج های فروش نخواهد داشت، طرح کلی قالب سایت به صورت اختصاصی متعلق به شما خواهد بود اما مجموعه آرتیم صاحب و دارنده اسکریپت ها و ابزارهای سایت می باشد و می تواند به صورت عمومی رایگان یا غیر رایگان اسکریپت ها و ابزار های کد نویسی شده را منتشر کند، تنها در صورتی امتیاز اسکریپت ها و ابزار ها متعلق به شما خواهد بود که امتیاز آن را به صورت مکتوب معتبر شده با مهر شرکت و امضای مدیریت، از مجموعه آرتیم دریافت کرده باشید، در غیر این صورت آرتیم می تواند تمام ابزار های کدنویسی شده را منتشر کرده و به فروش برساند و مشتری حق هیچ گونه شکایت و اعتراضی در این باره نخواهد داشت.

5-7-7 مجموعه آرتیم این حق را به خود می دهد که در صورت عدم رعایت موارد و قوانین و شرایط مذکور، تمامی سیستم و خدمات شامل سایت، پنل مدیریت، پنل کاربری، سرور و هاست، دامنه سایت، سرویس های تلگرام و پیامک و ایمیل و دیگر خدمات را جمع آوری کرده و دسترسی شما را باطل کند.

6-7-7 مجموعه آرتیم به طور کامل این حق را دارد که در زمان سررسید تمدید سالانه سایت و خدمات و هاست و دامنه، در صورت صلاحدید، امکانات را برای شما تمدید نکرده و خدمات را پس از سررسید جمع آوری کند؛ موارد مورد نظر شامل عدم استفاده صحیح از خدمات ارائه شده، عدم پرداخت مرتب و منظم، ایجاد مزاحمت برای کارمندان مجموعه آرتیم یا دیگر کاربران سایت و خریداران و ...

7-7-7 دامنه و آدرس سایت به نام شما، اما در پنل مجموعه آرتیم ثبت می گردد، بنابراین در صورتی که بخواهید دامنه را به شخص دیگری واگذار کرده یا به فروش برسانید، علاوه بر هزینه فروش و واگذاری طبق شرایط و قوانین ثبات مربوطه، مجموعه آرتیم می تواند هزینه ای بابت انتقال از شما دریافت نماید. در صورتی که مشتری دامنه وبسایت خود را از شرکت دیگری دریافت کرده باشد، مسئولیت کامل دامنه بر عهده مشتری بوده و آرتیم در هیچ مورد مرتبطی پاسخ گو نخواهد بود؛ در صورتی که دامنه سایت توسط مجموعه آرتیم ثبت نشده باشد، بالا نیامدن سایت، داون بودن، خرابی، امنیت اطلاعات و دیتابیس و سورس و سرور سایت تماماً بر عهده مشتری بوده و نیز مشتری موظف است خود نسبت به اعمال تدابیر امنیتی مانند تهیه گواهینامه اس اس ال برای سایت اقدام فرماید و از لحظه تحویل سایت به مشتری تا زمان نامحدود هر گونه ایراد و مشکلی به طور کامل بر عهده مشتری خواهد بود.

8-7-7 در سایت ها و پنل های اختصاصی که آرتیم برای مشتری کد نویسی می کند، فقط در صورتی که هاست و دامنه سایت توسط آرتیم ثبت شده باشد و نیز سورس سایت توسط مجموعه آرتیم برنامه نویسی شده باشد، خدمات شامل پشتیبانی می گردد، در صورتی که هر یک از موارد قید شده از شرکت دیگر و خارج از مجموعه آرتیم تهیه شده باشد به طور کامل مسئولیت تمام موارد بر عهده مشتری بوده و مجموعه آرتیم هیچ مسئولیتی در قبال خرابی و ایراد و مشکلات و هک شدن سایت و سرور و ... بر عهده نخواهد گرفت.

9-7-7 در رابطه با اسکریپت هایی که به صورت پکیج در تعداد بالا به فروش می رسد، در صورتی که فروش سایت و سیستم به حد نصاب خود نرسد یا به نوع دیگر، مجموعه آرتیم سود مورد نظر را از سیستم نبرد، می تواند تمامی آپدیت ها و خدمات اضافه سیستم را به طور کامل متوقف کرده و از ارائه آپدیت و بروزرسانی ها به طور کامل معاف خواهد بود و کاربران و خریداران هیچ گونه حق اعتراضی نسبت به این موضوع نخواهند داشت.

10-7-7 مجموعه آرتیم این حق را دارد که در صورت صلاحدید قیمت های فروش سایت و پنل و قیمت و هزینه خرید سیستم ها، امکانات و ابزار ها، پلاگین و آپدیت و دیگر بخش ها را تغییر داده و ویرایش کند؛ همچنین در صورت صلاحدید می تواند ادامه فروش سایت و سیستم را به طور کامل متوقف کرده و خدمات جدیدی ارائه ندهد.

11-7-7 در انتهای تمامی سایت ها و اسکریپت ها و نرم افزار و اپلیکیشن هایی که توسط آرتیم طراحی و کد نویسی می گردد، نام و برند آرتیم به صورت لینک متنی یا تصویری یه هر دو به توجه به نوع کار درج خواهد شد، همچنین متاتگ طراح نیز با مقدار RTeam.ir و مشخصه طراح، در هدر سایت قرار داده می شود؛ مشتری/خریدار/استفاده کننده از سایت و اسکریپت و ... حق برداشتن/حذف/تغییر نام و برند آرتیم درج شده در انتهای سایت و اسکریپت و ... و حق برداشتن/حذف/تغییر متاتگ قرار داده شده در هدر سایت را نخواهد داشت؛ در صورتی که مشتری بخواهد این نام و برند برداشته شود باید درخواست خود را به مجموعه آرتیم اطلاع داده و بسته به نوع سفارش و کار و با توجه به نوع مخاطبین کار (مخاطب/استفاده کننده از سایت/اسکریپت/نرم افزار و ...)، مجموعه آرتیم فاکتور پرداختی تحت عنوان "حذف لایسنس طراح" یا "حذف برند آرتیم" برای مشتری ایجاد و صادر می کند که حداکثر ۴۸ ساعت پس از پرداخت کامل و موفق فاکتور توسط مشتری، مجموعه آرتیم نام و برند خود را از انتهای کار حذف می کند. لازم به ذکر است حذف متاتگ آرتیم به دلیل اینکه در سایت نمایش داده نمی شود حذف نخواهد شد. هزینه فاکتور مربوطه بسته به نوع کار از ۰ ریال (صفر ریال) تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (صد میلیون ریال) می تواند باشد که توسط مدیر مجموعه آرتیم پس از بررسی کامل نوع کار و مخاطبین کار تعیین و برآورد شده و فاکتور آن صادر می گرد. در صورتیکه مشتری/خریدار/استفاده کننده بدون اخذ اجازه از مجموعه آرتیم، نام و برند آرتیم را از انتهای سایت/اسکریپت و ... دریافتی یا خریداری شده را برداشته/حذف/ویرایش کند، مجموعه آرتیم این حق را دارد که تمامی خدمات و سرویس های فرد خاطی را به صورت موقت یا دائم به حالت تعلیق در آورده یا حذف نماید و نیز مبلغ جریمه ای برای فرد خاطی تعریف کرده و فاکتور جریمه را برای مشتری صادر کند و مشتری در این باره حق هیچ گونه اعتراض یا شکایتی را نخواهد داشت. همچنین برداشتن/حذف/ویرایش متاتگ طراح و آرتیم از هدر سایت های طراحی شده به معنای زیرپا گذاشتن قوانین مجموعه آرتیم تلقی شده و مجموعه آرتیم این حق را دارد که به طور کامل دسترسی فرد خاطی را از سایت و اسکریپت طراحی شده قطع کند و جریمه ای برای فرد خاطی در نظر بگیرد و مشتری/استفاده کننده حق هیچ گونه اعتراضی در این باره نخواهد داشت.

12-7-7 در صورتی که مشتری/استفاده کننده از خدمات آرتیم شامل سایت/اسکریپت/نرم افزار و ... در سورس تغییری ایجاد کند تمامی خدمات پشتیبانی آرتیم بر روی آن کار لغو خواهد شد و همچنین در صورتی که مشتری/استفاده کننده از پلاگین/اسکریپت/کدهای آماده/و... در سایت/اسکریپت و ... خود بدون تأیید کتبی آرتیم استفاده نماید تمامی خدمات پشتیبانی آرتیم برای آن کاربر لغو خواهد شد؛ با توجه به دو مورد ذکر شده استفاده از هر گونه اسکریپت/پلاگین/کدهای آماده و ... باعث لغو خدمات پشتیبانی شده و پس از استفاده تمامی مسئولیت خدمات شامل هک شدن/پاک شدن اطلاعات/تغییر اطلاعات/از دست دادن اطلاعات/بالا نیامدن سایت/دسترسی غیر مجاز به سایت/هک شدن سرور/داون بودن سایت/ایراد و اشکالات در خدمات/از کار افتادن خدمات و امکانات و ... تماماً بر عهده مشتری خواهد بود و مجموعه آرتیم هیچ مسئولیتی در این باره متقبل نخواهد شد و مشتری حق هیچ گونه اعتراض و شکایتی از مجموعه آرتیم در این باره نخواهد داشت و همچنین مجموعه آرتیم جهت رفع اشکالات به وجود آمده می تواند فاکتور هزینه ای برای مشتری/استفاده کننده صادر کند که مبلغ آن توسط مجموعه آرتیم مشخص می گردد و مشتری حق هیچ گونه اعتراض و شکایتی در این باره نخواهد داشت و در صورت تمایل به رفع مشکل، مشتری/استفاده کننده باید تمام هرینه فاکتور را به طور کامل پرداخت کند و پس از پرداخت موفق مجموعه آرتیم نسبت به رفع اشکال به وجود آمده اقدام می کند که این رفع اشکال می تواند بازگردانی اطلاعات از طریق آخرین بک آپ گرفته شده از سایت باشد، بنابراین از دست دادن اطلاعات در فاصله زمانی گرفتن آخرین بک آپ تا لحظه بازگردانی بر عهده مشتری می باشد و مشتری حق هیچ گونه اعتراض و شکایتی نسبت به از دست رفتن اطلاعات خود نخواهد داشت.

13-7-7 مجموعه آرتیم فقط و فقط بر روی اسکریپت ها و سایت ها و سورس هایی که خود کدنویسی و طراحی کرده باشد پشتیبانی انجام می دهد و در صورتی که هر گونه تغییری در سورس یا خدمات توسط مشتری انجام گردد بدون توجه به نوع تغییر ایجاد شده، تمامی خدمات پشتیبانی آن خدمات و سرویس به طور کامل لغو خواهد شد و نیز در رابطه با سایت ها، در صورتی که هاست یا دامنه یا اسکریپتی از دیگر شرکت ها تهیه شده باشد به معنای لغو تمامی خدمات پشتیبانی آرتیم برای آن سایت می باشد و تمامی مسئولیت های خدمات از جمله هک شدن/از دست رفتن اطلاعات/بالا نیامدن سایت/از کار افتادن سرویس ها و خدمات و ... بر عهده مشتری خواهد بود و مشتری حق هیچ گونه اعتراض و شکایتی در این باره نخواهد داشت.

14-7-7 خدمات پشتیبانی با شرایط توضیح داده شده فقط در صورتی شامل یک سرویس یا خدمات یا سایت و ... می شود که در فاکتور مشتری، خدمات پشتیبانی ذکر شده باشد و هزینه آن توسط مشتری پرداخت شده باشد و نیز پشتیبانی خدمات در صورتی که تاریخ تمدید یا انقضاء نداشته باشد به معنای ارائه پشتیبانی به مدت یک سال از لحظه پرداخت هزینه پشتیبانی می باشد و در صورت وجود تاریخ تمدید یا انقضاء، خدمات پشتیبانی با در نظر گرفتن شرایط پشتیبانی قید شده در این سند تا تاریخ مذکور معتبر می باشد و پس از آن مشتری باید هزینه مجددی پرداخت کند تا پشتیبانی خدمات تمدید گردد و فاکتور جدیدی برای پشتیبانی دریافت نماید؛ همچنین در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در این سند، مشتری حق هیچ گونه اعتراضی در رابطه با لغو خدمات پشتیبانی نخواهد داشت.

15-7-7 با توجه به اینکه مطالب/محتوا/صحبت/تماس ضبط شده/چت/پیام در شبکه های اجتماعی/پیامک/ایمیل/و... می تواند تغییر پیدا کند یا ویرایش شود یا بخش هایی از آن دچار اصلاح و تغییر شوند، ارتباط با مجموعه آرتیم در موارد ذکر شده و صحبت های رد و بدل شده در هیچ مراجع قانونی هیچ گونه ارزشی نخواهد داشتن و حتی اگر تغییری در آنها انجام نشده باشد باز هم هیچ گونه ارزش قانونی یا سندیتی نخواهند داشت و تنها مدرک معتبر، فاکتور صادر شده ای که به طور کامل توسط مشتری پرداخت شده است، می باشد و مشتری تنها می تواند به فاکتور صادر شده ای که به طور کامل توسط مشتری پرداخت شده باشد در مراجع قانونی استناد کند؛ همچین در صورتی که فاکتور توسط مشتری پرینت گرفته شده باشد یا ذخیره شده باشد یا اشتراک گذاری شده باشد به هیچ وجه آن فاکتور معتبر و مورد تأیید نخواهد بود و تنها فاکتور هایی که در سرور آرتیم موجود است و نمایش داده می شود معتبر و مورد تأیید خواهد بود و ارزش قانونی خواهد داشت، مابقی موارد هیچ گونه ارزش قانونی ای ندارند.

16-7-7 به طور کلی مشتری حق هیچ گونه اعتراض و شکایتی در رابطه با خدمات و سرویس ها و سایت ها و اسکریپت های دریافتی از آرتیم را نخواهد داشت و طبق محتوای مندرج در این سند، و این بند، تمامی شکایات مشتری در مراجع قانونی کاملاً بی اعتبار بوده و مجموعه آرتیم می تواند در قبال شکایت صورت گرفته از مشتری، در مراجع قانونی شکایت کند. با توجه به اینکه مشتری می تواند در هر لحظه و در هر کجا و با هر وسیله ای به این سند دسترسی داشته باشد و آن را به طور کامل مطالعه کند و هیچ اجبار یا محدودیتی زمانی ای برای مشتری وجود ندارد بنابراین مشتری حق هیچ گونه اعتراض یا شکایتی از مجموعه آرتیم و مدیر مجموعه آرتیم نمی تواند داشته باشد.

8-7- وب سایت. خدمات، اطلاعات و داده هایی( که در اینجا به آن "اطلاعات" اطلاق می‌کنیم.) که در وب سایت شرکت ارائه می‌گردند، تنها به صورت همان چیزی که هست، ارائه می‌شوند وهیچگونه تضمینی از هیچ نوع ندارند. شرکت صریحاً هر گونه مسئولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی برای قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) را از خود سلب می‌کند. شرکت مطلقا دِینی در رابطه با اطلاعات شامل دِین برای آسیب به رایانه، سخت‌افزار، داده ها، اطلاعات و کسب و کار مراجعه کننده وب سایت، که منتج از اطلاعات یا فقدان اطلاعات وب سایت باشد، ندارد.

شرکت دِینی برای موارد زیر ندارد:

1-8-7- هرگونه صدمه ایجاد شده، کلی یا جزیی، ناشی از عملکرد یا فراموشی یا غفلت یا شرایط محتمل خارج از کنترل شرکت، در تحصیل، گردآوری یا تحویل اطلاعات.

2-8-7- هر گونه خطا، از قلم افتادگی یا عدم دقت در اطلاعات بدون توجه به اینکه چه چیز باعث آن شده، یا تأخیر یا وقفه در تحویل اطلاعات.

3-8-7- هر تصمیم اتخاذ شده یا عمل انجام شده یا نشده با اعتماد به اطلاعات عرضه شده در وب سایت. شرکت هیچگونه تضمین و تعهدی در مورد توالی، دقت، جامعیت اطلاعات موجود در وب سایت یا اینکه این اطلاعات قابل اطمینان هستند، نمی دهد. شرکت هیچگونه تضمین و تعهدی درمورد اینکه اطلاعات پیوسته و بدون خطا باشند یا اینکه کاستی ها قابل اصلاح باشند، نمی دهد. مشتری هیچگونه ادعا، شکایت یا پیگردی در قبال شرکت برای بخش یا بخشهایی از وب سایت که دسترسی به آنها ممکن است نیاز به بارگیری Cookie وب سایت داشته باشد، ندارد. "شرکت" در این ماده شامل امور، واحدها، بخشها، زیرمجموعه ها و شرکتهای مادر شرکت و برای هرکدام، شامل کارمندان، مدیران، وکلا، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، تأمین کنندگان و تجار وابسته است.


8- پرداخت

1-8- دوره صورتحساب. صدور صورتحساب یا فاکتور مشتری، ممکن است به عوامل مختلفی مانند تاریخی که مشتری، مشتری شرکت شده است، بستگی داشته باشد. تدارک خدمات شرکت برای مشتری در یک(1) ماه، یک دوره صورتحساب است که آغاز آن نخستین روز ماه و پایان آن آخرین روز ماه تقویمی است. دوره صورتحساب در سر هر ماه تجدید خواهد شد، تا زمانیکه شرکت یک "درخواست انصراف" از طرف مشتری (با توجه به ماده انصراف در این سند) دریافت کند. اولین دوره صورتحساب مشتری از همان روزی که شرکت فرم سفارش را دریافت می‌کند، آغاز می‌گردد. اگر شرکت فرم سفارش را در اولین روز یا روزهای بعدی نخستین روز در هر ماه تقویمی دریافت کند، شرکت ممکن است نرخ فی آن ماه را بر اساس روزهای باقیمانده آن ماه تقویمی محاسبه کند. شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا به صلاحدید خود در هر زمان بدون اطلاع مشتری، دوره صورتحساب را تغییر دهد به طوریکه ممکن است برای مشتری به تناوب کمتر یا بیشتری صورتحساب صادر گردد. زمانهایی که در آن حساب کاربری مشتری معلق می‌شود نیز در دوره صورتحساب لحاظ خواهد شد.

2-8- سررسید پرداخت. مشتری باید اطمینان حاصل کند که مبلغ صورتحساب را تمام و کمال قبل از شروع هر دوره صورتحساب و نیز دوره صورتحساب نخستین، به شرکت پرداخت کرده باشد. مشتری منفرداً، مسئول حصول اطمینان از اینکه شرکت مبلغ صورتحساب را قبل از سررسید مربوطه دریافت کرده است، می‌باشد. شرکت ممکن است، بنابه صلاحدید خود منفرداً، تصمیم به عدم ارائه خدمات شرکت به مشتری پیش از دریافت کامل مبلغ صورتحساب بگیرد.

3-8- روشهای پرداخت. روشهای پرداخت قابل قبول برای شرکت، چک، پرداخت نقدی، واریز نقدی به حساب‌های بانکی مورد قبول شرکت ، کارت اعتباری و پرداخت از طریق Paypal می‌باشند. مشتری چک یا وجه نقد را تنها باید به آدرس ذکر شده در وب سایت شرکت ارسال نماید.همچنین مشتری در صورت واریز بانکی، مبلغ صورتحساب را تنها باید به حسابهای بانکی ذکر شده در وب سایت شرکت واریز کند.

4-8- استفاده بیشتر(Overuse). شرکت ممکن است، برای استفاده بیشتر از میزان مجاز در خدمات خریداری شده از طرف مشتری صورتحساب صادر نماید که شامل استفاده بیشتر از پهنای باند و فضای دیسک می‌شود. مشتری منفرداً مسئول اجازه دادن یا جلوگیری کردن از استفاده بیشتر است. مشتری می‌پذیرد و موافق است که شرکت هیچ الزامی برای هشدار در مورد استفاده بیشتر به مشتری ندارد.

5-8- حساب کاربری معوق. حساب کاربریِ مشتری در صورتیکه ظرف 5 روز از آغاز دوره صورتحساب پرداخت آن انجام نشود، در وضعیت "معوق" قرار خواهد گرفت .

6-8- جریمه حساب کاربری معوق. حساب کاربریی که در وضعیت معوق قرار گیرد، ممکن است از طرف شرکت معلق گردد و از استفاده از حساب کاربری جلوگیری شود. مراجعین به وب سایت حساب کاربری معوق ممکن است به صفحه وب پشتیبانی فنی شرکت، هدایت شوند. حساب کاربری معوقی که برای یک دوره کامل صورتحساب پرداخت نگردد، ممکن است به صلاحدید شرکت منفرداً، کلیه فایلهای آن بایگانی گردد، یا حذف شود.برای حساب کاربری در زمانی که معوق شده نیز، صورتحساب صادر خواهد شد.

7-8- هزینه برقراری مجدد. شرکت ممکن است از مشتری بابت بازگرداندن حساب کاربری معوق به وضعیت عادی، هزینه ای تحت عنوان برقراری مجدد خدمات به مبلغ(حداکثر تا 500 هزار ریال) دریافت کند و مشتری باید این هزینه را پرداخت نماید.

8-8- تغییرات. شرکت ممکن است قیمتها و فی خدمات عرضه شده بوسیله شرکت را، هر زمان که بخواهد، بدون اطلاع مشتری تغییردهد.

9-8- مالیات. شرکت مالیات مشمول که طبق قانون باید از مشتری بگیرد را، از مشتری طلب خواهد کرد و مشتری باید بپردازد. مشتری منفرداً مسئول پرداخت مالیات‌های قانونی خود است.


9- انصراف

1-9- هر گونه انصراف از دریافت خدمات ارائه شده توسط شرکت به مشتری باید به صورت مکتوب به شرکت ارسال گردد، همچنین جهت بررسی درخواست انصراف توسط مسئولین و مدیریت شرکت ممکن است تا ۷۲ ساعت پس از دریافت درخواست به طول بینجامد.

2-9- تضمین برگشت پول. شرکت در مورد برگشت پول به مشتری تضمین می‌دهد. اگر مشتری از خدمات شرکت راضی نباشد، ظرف مدت ۷ (هفت) روز نخست، می‌تواند درخواست عودت فی پرداختی خود را نماید. دوره هفت روزه نخست آغاز خدمات شرکت به مشتری محاسبه می‌گردد و پس از کسر مبلغ (شرکت بر اساس خدمات ارائه شده تا ۷۵ درصد وجه پرداختی را می تواند کسر کند.)، مابقی پول به مشتری عودت داده می شود. فی دریافتی برای نصب و راه‌اندازی، استفاده بیشتر و فی ثبت دامنه، فی خدمات سرور مجازی، و فی مجوزهای صادر شده اشخاص ثالث(حقیقی یا حقوقی) و خدمات گرافیک و طراحی و خدمات برنامه نویسی قابل عودت نیستند.


10 – آدرس IP ها

شرکت مالکیت و کنترل همه آدرس IP‌هایی که به مشتری تخصیص می‌دهد را، در اختیار دارد، شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا هر زمان به صلاحدید شرکت منفرداً، آدرس IP ها را حذف کند یا تغییردهد.


11- حقوق معنوی

1-11- وب سایت شرکت. مشتری نباید بدون اجازه کتبی شرکت، همه یا بخشی از محتویات وب سایت شرکت را(شامل بخش فروش و بازاریابی) کپی، بازتولید یا بازنشر نماید.

2-11- نشان تجاری و حق مؤلف. مشتری نباید بدون اجازه کتبی شرکت، نشان تجاری شرکت، نشان خدمات، محتویات تحت قانون حق مؤلف یا هر چیز دیگری که حقوق معنوی آن به شرکت تعلق دارد را، استفاده نماید.

3-11- جلوه نادرست. مشتری نباید به هر نحوی، رابطه مشتری با شرکت را به صورت نادرست جلوه دهد و تلاش کند، خود را در جایگاه شرکت جا بزند یا مدعی شود که مشتری همان شرکت است.


12- حریم شخصی مشتری

مگر در مواردی که صریحاً در این سند به آن اشاره شده باشد، شرکت همه اطلاعات و داده‌های مشتری را به صورت محرمانه نگهداری خواهد کرد. مشتری درک می‌کند، می‌پذیرد و موافق است که موارد اضطراری،حکم دادگاه، دستور دادستانی، پلیس یا هر قوه قانونی دیگر، یا هر قانون مشمول دیگر، شرکت ممکن است اطلاعات مشتری را در اختیار آن نهاد بگذارد. مشتری همچنین می‌پذیرد که شرکت ممکن است اطلاعات مشتری را به شرکت مادر خود برای استفاده داخلی شامل استفاده در ارتباط با خدمات شرکت، بهبود خدمات، توسعه خدمات، پیشنهاد‌های خاص به مشتری و کمیسیون ارجاع، انتقال دهد. مشتری درک می‌کند، می‌پذیرد و موافق است که اطلاعات تماس اداری مشتری که در ارتباط با ثبت دامنه مشتری است، اطلاعات آشکار محسوب می‌شود و شرکت هیچ الزامی برای عدم عرضه این اطلاعات، به سایر اشخاص ثالث ندارد.


13- واگذاری و نماینده مشتری.

1-13- واگذاری. حقوق و دیون هم مشتری و هم شرکت (در اینجا " طرفین" به آنها اطلاق می‌کنیم.) تحت مفاد این سند، جانشین ها ، مجریان و مدیران طرفین را نیز مقید می‌کند. هرچند مشتری ممکن نیست، حقوق و الزامات خود تحت مفاد این سند، فرم‌های سفارش و قراردادهای خدمات شرکت که بین طرفین جاری است را، به صورت کلی یا جزیی، بدون اجازه کتبی شرکت، واگذار یا محول کند.

2-13- طرف اصلی. مشتری موافق است که مشتری همیشه به عنوان طرف اصلی مفاد این سند، مقید خواهد بود، حتی اگر قرارداد یا موفقتنامه ای شامل فرم سفارش برای ثبت دامنه یا خدمات میزبانی وب بین شرکت و نماینده مشتری جاری باشد.


14- حداقل سن

1-14- تضمین مشتری. مشتری اقرار می‌کند و تضمین می‌نماید که حداقل، ۱۸ سال سن دارد. در صورتی که مشتری کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد، موظف است که از سمت خود یک والد یا قیم به شرکت معرفی کند.

2-14- والد یا قیم. مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد که هر شخص که کمتر از ۱۸ سال دارد("صغیر") باید والد یا قیمی داشته باشد که مفاد این سند را بپذیرد تا صغیر بتواند مشتری شود. همچنین در صورتی که مشتری با سن کمتر از ۱۸ سال پس از خواندن این سند، در سایت ثبت نام کند اما قیم یا والد خود را معرفی نکند، شرکت می تواند بدون هیچگونه دین یا مسئولیتی، تمام خدمات مشتری صغیر را غیر فعال و جمع آوری نماید.

3-14- مسئولیت اصلی والد یا قیم. والد یا قیمی که مفاد این سند را از طرف صغیر می‌پذیرد به عنوان مسئول اصلی برای اجرای تمام و کمال مفاد این سند خواهد بود، که شامل پرداخت به موقع و کامل فی خدمات شرکت است.

4-14- ادامه مسئولیت والد یا قیم. والد یا قیمی که از طرف صغیر مفاد این سند را پذیرفته است، حتی پس از رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال،همچنان به عنوان مسئول اصلی اجرای مفاد این سند خواهند بود، مگر آنکه موافقت کتبی شرکت را داشته باشند.

5-14- پذیرش بی اعتبار(باطل و پوچ). هر گونه پذیرش مفاد این سند از طرف فردی که کمتر از ۱۸ سال(صغیر) باشد، غیرمعتبر پنداشته خواهد شد و مفاد این سند بین شرکت و صغیر باطل خواهد بود، به حدی که شرکت از هرگونه دِین و مسئولیتی به هر نحو، که منتج از سن یا عدم صلاحیت قانونی صغیر یا استفاده صغیر از خدمات شرکت باشد، مبری است.


15- قانون حاکم

هر قرارداد و موافقتنامه شامل این سند، فرم‌های سفارش و سایر قرارداد ارائه خدمات شرکت بین مشتری و شرکت، مشمول و مبتنی بر پایه قوانین جاری کشور ایران، تفسیر خواهد شد. مشتری موافق است که هر گونه دعوی قضایی یا حکمیت بین مشتری و شرکت در چنین حوزه قضایی انجام خواهد شد و مشتری رضایت به حضور و آمدن به این حوزه قضایی دارد. اگر هر بخش از قرارداد از طرف دادگاه ذی صلاح، به هر دلیلی غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر بخشهای قرارداد، کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.


16- فورس ماژور

مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد و موافق است که شرکت در مورد تأخیر در اجرای مفاد این سند، فرم‌های سفارش و سایر قراردادهای خدمات شرکت، که باعث آن وقایعی خارج از کنترل شرکت، شامل بلایای طبیعی، جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، آشوب، مصائب ملی، زمین لرزه، اعتصاب، آتش سوزی، سیل، آلودگی آب، انفجار، قحطی، نزاع کارگری، مشکل حمل و نقل عمومی، تصادف، ممنوعیت یا محدودیت حکومتی( که مجموعا به آن "فورس ماژور" اطلاق می‌کنیم.)، باشد، مسئولیتی ندارد. شرکت برای کاهش و سبک کردن تاثیرات فورس ماژور، تلاش معقولی خواهد کرد. با وجود هر چیزی که در این باره در جاهای دیگر ذکر شده، نبود منابع مالی به عنوان رخداد فورس ماژور، تلقی نخواهد شد و همچنین هیچ رخداد فورس ماژوری، الزام برای پرداختهایی که سررسید آنها رسیده است را، معلق نخواهد کرد.


17- ابطالیه، تغییر و اصلاحیه

هرگونه ابطالیه، تغییر یا اصلاحیه هر بخشی از مفاد این سند، فرم‌های سفارش یا هر قرارداد خدمات شرکت که از طرف مشتری صادر شود، تنها در صورت که موافقت کتبی به امضای نماینده قانونی شرکت داشته باشد، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.


18- استقلال طرفین

هیچ چیز در این موافقتنامه به معنی، برقراری مشارکت یا ارتباط کارفرما و پیمانکار، آمر و مأمور یا شراکت بین طرفین نیست. طرفین به عنوان طرف مستقل، برای همیشه خواهند بود و هرطرف حق یا اختیار اینکه بر طرف مقابل فرض یا الزامی برقرار کند، ندارد مگر آنکه درباره آن به صراحت بیان شده باشد.


19- معنی و تفسیر

هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس. لفظ "شامل" که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی "مشمول، بدون هیچ محدودیتی در کلیت آنچه پیش یا پس از آن آمده است" خواهد بود. تقسیم بندی مفاد این سند به مواد، پاراگرافها، و درج عناوین در آن برای سهولت ارجاع به آن بوده و در کلیت و تفسیر آن خدشه ای وارد نمی کند.


20- معاهده کامل و انحصار

این سند، به علاوه فرم‌های سفارش و هر قرارداد خدمات شرکت، بین شرکت و مشتری، مبنای درک و توافق کامل بین مشتری و شرکت را تشکیل می‌دهد. به جز مواردی که صریحاً، به صورت کتبی و با امضا نماینده قانونی شرکت، بر خلاف آن توافق شده باشد، مفاد این سند بر هر توافق کتبی(شامل قالب رایانه ای یا دیجیتالی) یا توافق شفاهی، ارجحیت خواهد داشت. مفاد این سند و فرم‌های سفارش و هر قرارداد خدمات شرکت، بین مشتری و شرکت منحصرا فقط بین مشتری و شرکت خواهد بود و هیچ حقی را به هیچ شخص ثالثی اعطاء نخواهد کرد مگر آنکه صریحاً در این سند بیان شده باشد.


21- صوابدید قانونی

مشتری می بایست قبل از هر گونه پرداخت یا ثبت سفارش در سایت، این سند را به طور کامل مطالعه کرده و تمام بند های این سند را به طور کامل بپذیرد؛ هر گونه ثبت سفارش یا پرداخت وجه در سایت به منزله مطالعه کامل و پذیرش تمام بند های این سند می باشد؛ مشتری اقرار و تضمین می‌کند که مشتری این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است. و پس از هر گونه ثبت سفارش یا پرداخت مشتری حق هیچ گونه اعتراضی به این سند و بند ها و موارد قید شده در این سند را نخواهد داشت و بر روی سفارش و پرداخت و درخواست مشتری تمام بند های این قرار داد و سند اعمال خواهد شد.